Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

W dniu 20.07.2016 Biuro Projektów „IVIA” Sp. z o.o.  podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonanie elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S11.”