Spotkanie informacyjne w ramach Konsultacji Społecznych w Oleśnie

W dniu 01.03.2017 (środa) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach Konsultacji Społecznych w ramach opracowania dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz wykonania elementów Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11, etap I z udziałem przedstawiciela Inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. Miejsce spotkania: Miejski Dom Kultury w Oleśnie