Spotkania informacyjne

W dniu 10.01.2018 (środa)  odbędą się spotkania informacyjne dotyczące przedstawienia sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi (wariant 2 – północny) w  związku z realizacją dokumentacji projektowej.

Spotkania odbędą się :

  • Dla mieszkańców gminy Lasowice – 10 stycznia 2018 o godz. 14:00

w Sali wiejskiej „Dom Strażaka” Ciarka 28

  • Dla mieszkańców gminy Olesno  – 10 stycznia 2018 o godz. 17:00

w Miejskim Domu Kultury ul. Wielkie Przedmieście 31.

Na spotkaniu przedstawiona będzie kwestia dojazdów do nieruchomości zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi ekspresowej.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia  03 stycznia 2018 materiały przygotowywanej dokumentacji dla obwodnicy Olesna dostępne będą do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta oraz Gminy, a także u sołtysów poszczególnych miejscowości. Plany sytuacyjne w formacie pdf zamieszczono również w zakładce pliki. W lokalizacji tej znajduje się również formularz za pomocą którego można wyrazić swoją opinie i uwagi do przedstawionych rozwiązań.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres : GDDKiA Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole lub mailowo na: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl