Raport ze spotkań i konsultacji społecznych

W materiałach udostępnionych do pobrania zamieszczono  „Raport ze spotkań i konsultacji społecznych”. Wydrukowane kopie zamieszczonego Raportu wraz z kopiami złożonych wniosków znajdują się także w:

  • siedzibie Inwestora tj. GDDKiA o/Opole ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
  • Urzędzie Miasta Olesno ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
  • Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99a, 46-282 Lasowice Wielkie