Konsultacje społeczne oraz wniosek o Decyzję Środowiskową

GDDKiA O/Opole w październiku 2015 uzyskała zatwierdzenie przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programu Inwestycji dla prac przygotowawczych budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S11. Obwodnica Olesna będzie ok. 25-kilometrowym fragmentem drogi ekspresowej S11, który będzie się rozpoczynał w okolicy m. Bąków i Kolonia Ciarka, a kończył na granicy województw opolskiego i śląskiego.

Obecny etap prac projektowych (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) ma na celu znalezienie i ukształtowanie nowego korytarza w terenie, w którym przyszła obwodnica będzie zlokalizowana. Po dokonaniu licznych wizji w terenie oraz przeanalizowaniu uwarunkowań technicznych, geologicznych, środowiskowych (w tym społecznych), a także po analizie bogatego materiału dokumentacyjnego z poprzednich etapów prac przygotowawczych, proponuje się 3 (trzy) możliwości ukształtowania korytarza nowego odcinka S11: jeden po północnej stronie Olesna, dwa po południowej jego stronie. Podstawowa różnica pomiędzy wariantami południowymi polega na ominięciu miejscowości Wysoka od strony południowej lub północnej.

31.01.2017 rozpoczęliśmy konsultacje społeczne – zgodnie z procedurami obowiązującymi w GDDKiA. W Urzędzie Miejskim w Oleśnie oraz w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich, a także u sołtysów poszczególnych miejscowości dostępne są do wglądu w wersji papierowej materiały projektowe wraz z przebiegiem analizowanych wariantów. Ponadto działa strona internetowa pod adresem www.obwodnica-olesna.pl , gdzie również można się z tymi materiałami zapoznać, pobierając odpowiednie pliki w formacie .pdf z rysunkami. Na załączonych formularzach wniosków każdy zainteresowany – w terminie do 15.03.2017 r. włącznie, może zgłosić swoją opinię, uwagi lub głos poparcia wobec proponowanych wariantów. Wypełnione formularze należy dostarczyć do GDDKiA O/Opole osobiście, drogą pocztową (w tym e-mail) lub poprzez fax. Ponadto 28.02.2017 r. w „Domu Strażaka” w Ciarce oraz 1.03.2017 r. w Domu Kultury w Oleśnie odbędą się spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych, podczas których proponowane rozwiązania zostaną przez projektantów i przedstawicieli inwestora zaprezentowane i omówione, każdy zainteresowany będzie również mógł indywidualnie z projektantami i inwestorem porozmawiać. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport wraz z analizą zgłoszonych wniosków.

GDDKiA O/Opole planuje złożenie wniosku o Decyzję Środowiskową – wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu przebiegu drogi – na przełomie lipca i sierpnia br. Jeśli będzie zapewnione finansowanie realizacji obwodnicy, rozpoczęcie robót w systemie Projektuj i Buduj mogłoby się rozpocząć w 2019 r.