budowa obwodnicy Olesna

Opis InwestycjiDroga ekspresowa S11 docelowo będzie miała 550 km długości. Korytarz drogi prowadzi w większości śladem obecnej drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Poznań - Bytom to jedna z podstawowych tras komunikacji drogowej łącząca środkowe i zachodnie wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A4 z Małopolską i Podkarpaciem.

Przedmiotem prowadzonych prac projektowych jest budowa drogi ekspresowej S-11 na odcinku od połączenia z projektowaną obwodnicą Bąkowa w km 497+720 do granicy województw śląskiego i opolskiego.

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno–Środowiskowym analizowane są trzy warianty przebiegu drogi ekspresowej S11, a w kolejnym etapie prac projektowych zostanie wykonana Koncepcja Programowa dla wariantu preferowanego wraz z uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji odbywała się będzie w dwóch etapach: w pierwszym powstanie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu (po jednym dla każdego kierunku), a w drugim etapie zostanie dobudowana druga jezdnia tak, aby docelowo projektowana trasa posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami dla każdego kierunku.

Postęp prac

W tej chwili realizowany jest etap I projektu czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowy obwodnicy Olesna.
Przebieg prac projektowych jest zgodny z harmonogramem.

Mapa

Aktualności